Gökyüzü Gibi Bir Şey Bu Çocukluk, Hiç Bir Yere Gitmiyor.

İSTANBUL’daki KADIN TUTUK EVLERİNDEKİ KADIN VE ÇOCUKLARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASIDIR.

Yasal olarak, annesi tutuklu ya da hükümlü olan ve dışarıda bakacak kimsesi
bulunmayan 0-6 yaş grubu çocuklar annelerinin yanında kalmaktadır. Altı yaşından sonra
annelerinden ayrılmak zorunda kalan bu çocukların bakımlarına Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu’na bağlı yuvalarda devam edilmektedir.

Uzmanların da vurguladığı gibi, cezaevlerinin çocuklar için uygun bir ortam
olmadığı görülmektedir. Ancak 0-6 yaş grubu çocukların annelerinden ayrı kalmaları da
başka bir sorundur. Bu çocuklar ister cezaevinin uygun olmayan koşullarında ama
annelerinin yanında kalsın, ister diğer akrabalarıyla ya da devlet kurumlarında, iyi ama
annelerinden uzak bir şekilde bakılsın, annenin ceza sürecine ve sonrasına tanıklık ve
ortaklık etmektedirler.

Bu çocuklar, her şeyden önce kendileri için inşa edilmemiş bir yapının içinde ve
kurallarını bilmedikleri bir dünyanın yalıtılmış bir köşesinde yaşamaktadırlar. Yani kurallar
yetişkinlere göre oluşturulurken, mevcut kurallara çocuklar için özel imkanlar sonradan
eklenmektedir.

Diğer yandan; annelerin çocuklarına neden dışarı çıkamadıklarını, ailenin diğer
fertleriyle beraber yaşamadıklarını anlatamamakta, bu konuda cezaevi psikologları da
yetersiz kalmaktadır (ki yüzlerce kadına bir psikolog düşmektedir). Dolayısıyla mahkum
anneler, cezası bittikten sonra çocuğu dış dünyaya alıştırma konusunda da problem
yaşamaktadır.

Oysa erken çocukluk döneminin yaşam üzerindeki etkisinin sanılandan daha
belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle çocukların gelişim basamaklarındaki
kritik ve duyarlı dönemler olan doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası dönemde
anne-babaya ve bebeğe verilecek destek hayati önem taşımaktadır. 0-2 yaş ve 3-6 yaş
kritik dönemlerdir.

Bu dönemlerde çocuklar yeterli uyaran alamadıklarında beynin kalıcı olarak
köreleceği, en üst potansiyeline ulaşamayacağı araştırmalarla ortaya konmuştur. Yine
araştırmalar, çocukların bulunduğu ortamın onların beyin yapılarını, bilişsel, sosyal,
duygusal ve davranışsal gelişimlerini etkilediğini ortaya koymuştur.

Dolayısıyla tasarlanan bu proje cezaevlerinde kalan kadın mahkumlar ve çocukları
için gerçek bir ihtiyaca cevap verecektir.

Yapılacak Hizmetin kısaca özeti:
Annesiyle birlikte cezaevinde kalmak zorunda olan 0-6 yaş arası çocuklar ile
annelerinin psiko-sosyal durumlarının iyileştirilerek topluma kazandırılması
için destek sağlanmasına yönelik interaktif katılımlı atölye ve eğitim
çalışmaları.