Kök Hücre Bağışı

Kök hücre nakli, doğumsal kan hastalıkları başta olmak üzere bazı habis kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezliği gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde başvurulan bir tedavi yöntemidir. Tedavisi olmayan birçok hastalığa umut kaynağı olan kök hücre nakli, günümüzde birçok hastalığın tedavisinde uygulanmaktadır.

TÜRKÖK, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu TÜRkiye k Hücre Koordinasyon Merkezi’nin adıdır. Bu merkeze, gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışçılarının kazanılması Türk Kızılayı tarafından sağlanmaktadır.
http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kok-hucre-bagisi/53