Projelerimiz

Kök hücre nakli, doğumsal kan hastalıkları başta olmak üzere bazı habis kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezliği gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde başvurulan bir tedavi yöntemidir. Tedavisi olmayan birçok hastalığa umut kaynağı olan kök hücre nakli, günümüzde birçok hastalığın tedavisinde uygulanmaktadır.

Lions dünyada olumsuz koşullarda olan çocuklara yardım etmektedir. Lions hep çocuklara öncelik vermekte - onların büyümelerini, öğrenmelerini ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için projeler önermektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan bir kararla her 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor. Bugünün anlam ve önemi büyük çünkü, şiddetin boyutları sadece 3. dünya ülkeleriyle sınırlı değil. Kadın hakları konusunda önemli gelişmelere imza atan ülkelerde bile, kadına yönelik şiddet giderek artıyor. Peki ciddi konu için seçilen gün neden 25 Kasım?